NG Wierdapark Logo

NG Gemeente Wierdapark

Die gemeente se waardes nl. God se koninkryk is anders, daarom is ons anders; ons is familie; ons word versorg, daarom kan ons versorg en ons behoort is ’n voortvloeiing van die manier hoe ons die Woord van God (wat vir ons sentraal staan) in NG Gemeente Wierdapark lees en die implikasies wat die evangelie vir ons het. Vanuit ons gemeente se sosio-historiese lees van die Bybel ervaar ons dat God genadig is en die toonbeeld van liefde is, dit roep ons om ook genadig en liefdevol te wees. NG Gemeente Wierdapark diskrimineer nie en oordeel nie oor mense nie en verwelkom almal wat Christus as sy Saligmaker bely om in die gemeente en gemeenskap tot diens van God se koninkryk te wees.

Eredienste
Eredienste

Lees hier omtrent ons eredienstye, spesiale eredienste en laai preke af op mp3.
* Oggenddiens - 09:00
* Diens in Sotho / Zulu - 15:00
* Aanddiens - Geen tydens inperking

Gesinsbediening
Gesinsbediening

Lees hier omtrent ons Kompasklas (voorheen Kategese) en bedieninge vir gesinne en ander kleingroepe.

Bybelstudie
Bybelstudie

Lees hier omtrent ons Bybelstudiegeleenthede:
* Woensdag - 09:00
* Woensdag - 19:00
* Donderdag - 08:00
Selgroep is een maal per week:
* Woensdag - 19:00

Gedagte vir die Week

God belowe aan ons n identiteit wat ten diepste gegrond is in Hom, ten spyte van mislukkings.

Jesaja 62 : 1 - 5
Benut Mekaar
Ons benut mekaar

* Werk & Kuiergroep
* Huppel en Kruppel
* Breigroep
* Teknos
* Crazy Daisy Plantverkope
* Potjiekos Gemeentekuier
* Skenkings Benodig
* Troosbroodbedieners
* Bediening van die Nagmaal
* Kollekte Opnemers

Dra Mekaar
Ons dra mekaar

* Klerebank
* Huis 5 by Jakaranda Kinderhuis
* Breigroep
* Weskoppies
* Reddingsdaad
* Engelprojek
* Bybelgenootskap
* Rusoord

Nuwe Lidmate
Nuwe lidmate

Baie welkom aan nuwe lidmate.
Volg hierdie skakel om die vorm in te vul.

God is anders, daarom is ons anders.

Kalender
Kalender

Belangrike datums op ons kalender.

Huisbesoek
Huisbesoek

Maak 'n afspraak vir huisbesoek.

Kerkkantoor
Kerkkantoor

Kontak info vir die kerkkantoor.

Bankbesonderhede
Bankbesonderhede

Snapscan en internet betalings.

Leraars

Ds Jan Bester
Leraar

Ds Jan Bester is al 30 jaar ‘n leraar by NG Gemeente Wierdapark. 

Dr Pieter Visser
Leraar

Dr Pieter Visser is al 12 jaar ‘n leraar by NG Gemeente Wierdapark. 

Kerkraad

Jan Cilliers
Voorsitter
Ben van Heerden


Debbie Bodenstein
Kompasklas
Ds Jan Bester
Leraar
Almarien Welman
Finansiële Bestuurder
Lynette Venter
Huis 5 en Engelprojek
Dr Pieter Visser
Leraar
Leon Pieterse
Nicola Niebuhr
Steundiens Bestuurder
Dr Kobus Myburgh
Tentmaker
Adrian Moll