NG Wierdapark Logo

NG Gemeente Wierdapark

God se koninkryk is anders, daarom is ons anders; ons is familie; ons word versorg, daarom kan ons versorg en ons behoort. God is genadig en die toonbeeld van liefde, dit roep ons om ook genadig en liefdevol te wees. NG Gemeente Wierdapark diskrimineer nie en oordeel nie oor mense nie en verwelkom almal wat Christus as sy Saligmaker bely om in die gemeente en gemeenskap tot diens van God se koninkryk te wees.

Eredienste
Eredienste

Lees hier omtrent ons eredienstye en spesiale eredienste.
* Erediens - 09:00

Gesinsbediening
Gesinsbediening

Lees hier omtrent ons Kompasklas (voorheen Kategese) en bedieninge vir gesinne en ander kleingroepe.

Bybelstudie
Bybelstudie

Lees hier omtrent ons Bybelstudiegeleenthede:
* Woensdag - 09:00
* Donderdag - 08:00
Selgroep is een maal per week:
* Woensdag - 19:00

Gedagte vir die Week

Die Here gee lewe. Hy is ewig lewend by jou teenwoordig.

Esegiël 37 :1 - 14
Benut Mekaar
Ons benut mekaar

* Werk & Kuiergroep
* Huppel en Kruppel
* Breigroep
* Crazy Daisy Plantverkope
* Potjiekos Gemeentekuier
* Skenkings Benodig
* Troosbroodbedieners
* Bediening van die Nagmaal

Dra Mekaar
Ons dra mekaar

* Klerebank
* Huis 5 by Jakaranda Kinderhuis
* Breigroep
* Weskoppies
* Reddingsdaad
* Engelprojek
* Bybelgenootskap
* Rusoord

Nuwe Lidmate
Nuwe lidmate

Baie welkom aan nuwe lidmate.
Volg hierdie skakel om die vorm in te vul.

God is anders, daarom is ons anders.

Kalender
Kalender

Belangrike datums op ons kalender.

Huisbesoek
Huisbesoek

Maak 'n afspraak vir huisbesoek.

Kerkkantoor
Kerkkantoor

Kontak info vir die kerkkantoor.

Bankbesonderhede
Bankbesonderhede

Snapscan en internet betalings.

Leraars

Ds Jan Bester
Leraar

Ds Jan Bester is al 30 jaar ‘n leraar by NG Gemeente Wierdapark. 

Dr Pieter Visser
Leraar

Dr Pieter Visser is al 12 jaar ‘n leraar by NG Gemeente Wierdapark. 

Kerkraad

Jan Cilliers
Voorsitter
Debbie Bodenstein
Kompasklas
Nicola Niebuhr
Steundiens Bestuurder
Ds Jan Bester
Leraar
Almarien Welman
Finansiële Bestuurder
Dr Pieter Visser
Leraar
Leon Pieterse
Dr Kobus Myburgh
Tentmaker
Adrian Moll