God se koninkryk is anders,
daarom is ons anders.

Volg hierdie skakels om meer uit te vind omtrent Ons Kerk:

Klerebank

SKENKINGS VAN KLERE

Onthou asseblief die klerebank indien u weer klere uithaal wat nie meer gedra word nie. Daar is veral ‘n behoefte aan kinderklere. Ook linne en komberse is welkom. Laai klere gedurende die week of op ‘n Sondag af by die kerkkantoor. Vir verdere inligting kontak asseblief die kerkkantoor. 

Huis 5

JAKARANDA KINDERHUIS

Jakaranda Kinderhuis was voorheen bekend as Abraham Kriel Kinderhuis Pretoria, voorsien ‘n veilige tuiste vir ongeveer 200 kinders, tussen die ouderdomme van 3 – 18 jaar, sedert 1987. Ons gemeente ondersteun Huis 5, waar 13 seuns woonagtig is. 

Breiprojek

BREI VAN MUSSIES

Ons was vanjaar besonder geseën met donasies van wol en kan nou in baie behoeftes voorsien. Daar het ook baie ywerige dames wat brei en hekel van buite ons gemeente betrokke geraak. Gebreide komberse, kindertruie, mussies, serpe, slaapkouse en babaklere gaan na die CMR, Solidartiteit Helpende Hand en Katjiepiering Skool by Hermanstad. Sodra hoofde terug is by skole sal verdere aflewerings gedoen word. Aan elkeen wat betrokke is, opregte dank. Moet asseblief nie ophou nie want elke winter is die aanvraag groter. Ons sal dit ook verwelkom as nog meer persone betrokke kan raak. Kontak die kerkkantoor.

Weskoppies

HULP VIR WESKOPPIES

weskoppies braai
Hierdie saal het 40 manspersone en ons wil
graag vir elkeen ‘n klein geskenkpakkie
opmaak wat bestaan uit:

  • Tandepasta
  • Tandeborsel
  • Waslap
  • Koekie seep

Lewer asb hierdie items af by die kerkkantoor.
Laat weet asb vir Ds Jan as jy wil saam gaan
braai op Saterdag 25 November 2023.

Reddingsdaad

TOEBROODJIES VIR KINDERS

Reddingsdaad is ‘n nie-winsgewende organisasie wat vir ± 130 mense daagliks drie maaltye per dag voorsien. Reddingsdaad maak ook daagliks 200 toebroodjies vir skoolkinders wat nie broodjies het om speeltyd te eet nie. Hulle benodig dringend die volgende: margarien, Marmite/Bovril, vissmeer, konfyt, stroop en grondboon-botter. Enige nie-bederfbare voedsel is baie welkom.

Engelprojek

JAARLIKSE KERSPROJEK

Teen Oktober se kant word wense op kaartjies geskryf en aan ons kersboom gehang. Hierdie wense kom uit verskeie oorde en ons gemeente se deelname aan ons Engelprojek is ‘n hoogtepunt op ons kalender. Neem ‘n wens en raak betrokke by ons jaarlikse kersprojek. Enige skenkings moet asb duidelik gemerk word ENGELPROJEK, hetsy op jou koevertjie of met internetbetalings.

Bybelgenootskap

BYBELS VIR ALMAL

Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar. Die Bybel bly vir ons ‘n kosbare skat. Daarom strewe die kerk daarna dat elke lidmaat dit moontlik maak om ten minste een Bybel per jaar te help beskikbaar stel sodat elke mens in ons land ‘n Bybel in sy of haar eie taal kan hê teen ‘n bekostigbare prys.
Merk oorbetalings asb duidelik as ‘Bybelgenootskap’. Elke R60 help die Bybelgenootskap om een Standaardbybel bekostigbaar beskikbaar te stel.

Rusoord

VERSORGINGSFASILITEIT

Rusoord Centurion is ‘n  versorgingsfasiliteit vir verswakte bejaardes. Ons lewer al sedert Maart 1981 hierdie onmisbare diens aan ons senior burgers. Hierdie fasiliteit is die laaste aardse woning van ons inwoners en die bestuur doen alles in hulle vermoë om dit soos ‘n eie huis vir ons inwoners te maak. Adres : H/v Cradock & Potgieterlaan, Lyttelton Manor, Centurion.  Kontak: 012 664 5835.

Enige vrae omtrent Ons Kerk