God se koninkryk is anders,
daarom is ons anders.

Volg hierdie skakels om meer uit te vind omtrent Ons Kerk:

Huppel & Kruppel

AKSIE VIR SENIOR LIDMATE

Ons vergader die tweede Donderdag van die maand vanaf 09:00 – 11:30 by die kerk. Die doel van die byeenkomste is dat senior lidmate (persone 55 jaar en ouer) mekaar beter kan leer ken en ook gesellig verkeer. ‘n Verdere doelwit is om diensbaar te wees binne en buite die gemeente en uit te reik na ander. Vriende is welkom om saam te kom.
Vir meer inligting, kontak die kerkkantoor by 012 654 7944.

Werk- en Kuiergroep

HANDEWERK GROEP

Ons groep nooi almal (enige persoon) wat graag wil saam kuier om op ‘n Dinsdagoggend van 9:00 -12:00 by ons aan te sluit. Ons kuier in lokaal 32 by die kerk. 

Teknos

ARTS & CRAFTS VIR KINDERS

Kleur vir Eddie in en wen ‘n prys!
Stuur jou voltooide prent na die kerkkantoor per Whatsapp (083 325 5564) of e-pos (kantoor@ngwierdapark.co.za) en staan ‘n kans om ‘n
inkleur-pakkie te wen.

Afdeling A : Voorskool
Afdeling B : Gr R – Gr 3
Afdeling C : Gr 4 – Gr 7

Sluitingsdatum: Maandag 17 Augustus 2020. 

Crazy Daisy

JAARLIKSE PLANTVERKOPE

Ons sien uit na die somer en om weer lekker in die tuin te werk. Saam met die Wit Olifant Verkope in Oktober, beplan ons ons jaarlikse plantverkope, Crazy Daisy.
Begin solank beplan en julle plantjies regkry.

Ons benodig die volgende:

  • Plante (kruie, groente, blomplante)
  • Potplantgrond
  • Potjies
  • Tuin-ornamente en apparaat wat jy nie meer gebruik nie

Waar moontlik, dui die plante se name aan – dit vergemaklik ons werk baie. Ons benodig ook plantkenners en -entoesiaste om te help met Crazy Daisy. Kontak asb die kerkkantoor.

Prut-en-Borrel

POTJIEKOS GEMEENTEKUIER

Ons nooi al ons gemeentelede om lekker te kom saamkuier op hierdie dag. Laat weet asb die kantoor as jy ‘n pot gaan maak.

Troosbroodbedieners

VERVERSINGS NA BEGRAFNISSE

Die  Troosbroodbedieners maak broodjies en eetgoed wat na begrafnisse bedien word. Hulle help met die bedien daarvan asook die opruim. Kontak gerus die kerkkantoor as jy graag by die Troosbroodbedieners wil aansluit. 

Nagmaalbedieners

BEDIENING VAN DIE NAGMAAL

Hierdie groep is verantwoordelik vir die bediening van die Nagmaal. Kontak asb die kerkkantoor indien jy hier wil help. 

Kollekte Opnemers

TYDENS DIE EREDIENS

Daar is ‘n paar groepe kollekte opnemers wat om die beurt kollekte opneem tydens die eredienste op ‘n Sondag. Betrek gerus vriende, familie en gemeentelede en vorm jou eie groep. Kontak die kerkkantoor as jy op hierdie wyse betrokke wil raak. 

Enige vrae omtrent Ons Kerk