God se koninkryk is anders,
daarom is ons anders.

Volg hierdie skakels om meer uit te vind omtrent Ons Kerk:

Huppel & Kruppel

AKSIE VIR SENIOR LIDMATE

Huppel & Kruppel
Donderdag 9 November
Ons nooi alle senior gemeentelede uit om ons funksie by te woon.
Daar sal ‘n kunstenaar wees wat optree.
‘n Ete sal voorgesit word.
Alle dames moet asb. ‘n slaai saambring.
R.S.V.P. teen Vrydag 3 November by Riëtte – 082 897 9404. 

Werk- en Kuiergroep

HANDEWERK GROEP

Die Werk- en Kuiergroep kuier op Dinsdae in lokaal 32 by die kerk. .

Ons groep nooi almal (enige persoon) wat graag wil saam kuier om op ‘n Dinsdagoggend van 9:00 -12:00 by ons aan te sluit. 

Breigroep

KOMBERSE VIR BEHOEFTIGES

BLOKKIES-PROJEK 2023 

Baie dankie aan al die persone wat bygedra het tot ons Brei en Hekel-projek van 2023!
Ons het die volgende ontvang:
• 66 Groot komberse
• 12 Klein komberse
• 570 Musse
• Klomp serpe, slaapsokkies en handskoene.
Winter is hier – moet asb nie ophou brei en hekel nie!

Teknos

ARTS & CRAFTS VIR KINDERS

Teknos kuier weer in 2024.

Crazy Daisy

JAARLIKSE PLANTVERKOPE

Crazy Daisy Plantverkope – 28 & 29 Oktober 2023

Binnekort is dit weer ons Blommefees. Slegs met jou bydrae kan dit ‘n vreugde en sukses wees. Bring jou potte (ons sal dit nuwe lewe gee), planthouers, tuinornamente, tuinboeke, bompotte, maar veral plantjies, struike, bome, alles wat groei. In iemand anders se tuin sal dit vreugde gee en bloei.

  • Ons benodig die volgende:
  • Plante & potplantgrond
  • Plastiese plantpotte
  • Tuin-ornamente en apparaat wat jy nie meer gebruik nie.

Plante kan by die kerk afgelewer word vanaf Maandag 23 Oktober.

Ons benodig asb. ook helpers met Crazy Daisy. Kontak die kerkkantoor 012 654 7944 | kantoor@ngwierdapark.co.za

Prut & Borrel

POTJIEKOS GEMEENTEKUIER

 Ons kuier altyd lekker saam op ons Prut-en-Borrel Potjiekosdag. Laat weet asb die kantoor as jy ‘n pot gaan maak in 2024.

Skenkings Benodig

NIE-BEDERFBARE PRODUKTE

Pns help die volgende instansies :
– Die Christelike Maatskaplike Raad
– Huis 5 by Jakaranda Kinderhuis
– Reddingsdaad

• Kruideniersware
• Badkamerprodukte
• Skoolbenodighede

Troosbroodbedieners

VERVERSINGS NA BEGRAFNISSE

Die  Troosbroodbedieners maak broodjies en eetgoed wat na begrafnisse bedien word. Hulle help met die bedien daarvan asook die opruim. Kontak gerus die kerkkantoor as jy graag by die Troosbroodbedieners wil aansluit. 

Nagmaalbedieners

BEDIENING VAN DIE NAGMAAL

Hierdie groep is verantwoordelik vir die bediening van die Nagmaal. Kontak asb die kerkkantoor indien jy hier wil help. 

Enige vrae omtrent Ons Kerk