God se koninkryk is anders,
daarom is ons anders.

Volg hierdie skakels om meer uit te vind omtrent Ons Kerk:

Gesinsbediening

aanvullende materiaal

Addisionele materiaal vir gesinsbediening en kleingroepe. Laai gerus af. 

Kinderkerk

Tydens die oggenddiens

Kinders van 3 jaar tot en met Graad R woon tydens die kwartaal die begin van die erediens by en gaan daarna na die Kinderkerk aan die oostekant van die Kategeselokale. Hulle kan direk na die erediens weer gehaal word.

Kompasklas

Voorheen kategese

Omdat ons ouers wil help om hulle kinders met geloofsvorming te begelei en die kerk ‘n ondersteuningsrol in kinders se geloofsvorming speel, wil ons graag ouers aanmoedig om hulle kinders in te skryf vir hierdie geloofsvorming-groepies vir ons lidmate wat nog skoolgaande is.

3T

tanne, tuimel & tantrums

Vir ouers met kinders van 0 – 3 jaar.

Toolbox Talks

bemagtig ouers

Ons wil ouers bemagtig om met hulle kinders oor God te gesels. Dit doen ons deur saam na kundiges te luister oor verskeie onderwerpe wat ons kinders raak en ‘n ruimte te bied waar ons van mekaar kan leer. Die Engelse gesegde: It takes a villiage to raise a child is regtig hier van toepassing en ons wil graag ouers wat reeds druk skedules en talle verpligtinge op hulle skouers dra, se las ligter maak deur hierdie geleenthede tydens die Kompasklas aan te bied.

Enige vrae omtrent Ons Kerk