God se koninkryk is anders,
daarom is ons anders.

Enige vrae omtrent Ons Kerk