Eredienste

Volg hierdie skakels om nog meer uit te vind omtrent Ons Kerk:

Eredienste

Sondag 16 Januarie 2022 om 09:00 is daar ‘n erediens by die kerk.

Ons eredienste sal steeds aanlyn voortgaan by die volgende kanaal:
YouTube: https://bit.ly/ngwpyt

Erediens

Erediens