Ons Dien: Ons dra...

ONS DRA
MEKAAR EN ANDER


Die volgende persone neem verantwoordelikheid vir al die verskillende aksies waarmee ons gemeente besig om Mekaar en Ander te Dra.  As jy by enige van die onderstaande aksies betrokke wil raak kontak asseblief die persoon daarvoor verantwoordelik.

Klerebank      Adriana Pretorius 063 690 5354  
Rusoord  Cornelia Stapelberg 083-657-7403 /  012-661-5482
Alimentasie  Solly Hattingh  082-454-3029 / 012-660-0316
Huis 5 Lynette Venter 082 550 0676
Reddingsdaad Sakkie du Plooy 083-448-9473 / 012-654-6597
Engelprojek Tersia Hattingh 082-556-0092 / 012-660-0316
Weskoppies Vrywilligers benodig  


Lief en leed

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone en sake:
•    Johan Coetzee word vanoggend gedoop.
•    Johann & Marieta Oosthuizen se kleindogter wag vir 'n nieroorplanting en nodige finansies.
•    Manie Swartz.
•    Die jeug van ons land (Jeugdag 16 Junie 2018).
•    Nasionale dag vir Blindes (17 Junie 2018).
•    Algemene verkiesing in Zimbabwe (30 Julie 2018).
•    Vir wat ons sal wys raak uit die Deelstrategie vraelyste wat ingevul is.

Bybelgenootskap

Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar. Die Bybel bly vir ons ‘n kosbare skat. Daarom strewe die kerk daarna dat elke lidmaat dit moontlik maak om ten minste een Bybel per jaar te help beskikbaar stel sodat elke mens in ons land ‘n Bybel in sy of haar eie taal kan hê teen ‘n bekostigbare prys. Merk oorbetalings asb duidelik as 'Bybelgenootskap'. Elke R55 help die Bybelgenootskap om een Standaardbybel bekostigbaar beskikbaar te stel.

Speelgoed vir kleuterskool

Die kinders by Lesedi Day Care het geen speelgoed gehad nie. Francina Mamabolo, hoof van dié skool in Olievenhoutbosch, het laat weet dat hulle baie dankbaar is vir al die speelgoed wat geskenk is deur ons lidmate. 

Klerebank

Onthou maar asseblief deurentyd van die aksie van ons gemeente en vertel asseblief vir u vriende daarvan. Daar is nog steeds ‘n behoefte aan klere vir kinders van enige ouderdom. Vir enige navrae kontak asseblief vir Adriana Pretorius 063 690 5354.

Huis 5

Huis 5 het laat weet hul benodig skooltasse / rugsakke vir die seuns.
Lewer af by die kerkkantoor.

Kontak Lynette Venter vir meer inligting - 082 550 0676.

Reddingsdaad:
Sonder broodjies skool toe

Baie dankie aan almal wat so gereeld skenkings by die kantoor aflewer!
Reddingsdaad is 'n nie-winsgewende organisasie wat vir ± 130 mense daagliks drie maaltye per dag voorsien. Reddingsdaad maak ook daagliks 200 toebroodjies vir skoolkinders wat nie broodjies het om speeltyd te eet nie.  

Hulle benodig dringend die volgende: margarien, Marmite/Bovril, vissmeer, konfyt, stroop en grondboonbotter.
Hulle besoek ons een maal per week op `n Donderdagoggend.

Skakel asb met Tant Lenie by Reddingsdaad (083 507 7717) of lewer af by ons kerkkantoor.
Navrae: Sakkie du Plooy 083 448 9473.
 

Breigroep

Ons brei en hekel musse en handskoene om skoolkinders warm te hou in die winter.

Ons het die 1 200 merk verbygesteek! Opregte dank aan al die gewillige hande. Hou aan brei - die winter het nog nie begin nie en ons moet alweer aan volgende winter begin dink.

Hoe kan jy betrokke raak?
•    Deur bereid te wees om te brei of hekel.
•    Deur wol te skenk.
•    Deur donasies vir die projek by die kerkkantoor in te betaal.

Neem asb wol in die voorportaal en skryf jou naam op die lys.

Voltooide produkte kan by die kerkkantoor ingehandig word of in die houer geplaas word.

Kontak Ryna 083 484 8996 of Louisa 071 689 9447 vir meer inligting.

 

Plaasvars hoenders

Hoenders te koop by Moeggesukkel. Ongesnyde heel hoender @ R35/kg. Gesnyde heel hoender (8 stukke) @ R37/kg. Die hoenders word geslag by 'n geregistreerde abattoir en verpak in 'n gesondheids-goedgekeurde omgewing. Aflewering in Centurion of afhaal by Moeggesukkel. Kontak 079 493 8503 vir meer inligting.

 

Hulp aan mense wat by verkeersligte staan

Die algemene aanbeveling is dat ons nie geld aan die mense moet gee nie. Dit word meestal net weer aangewend vir verslawende middels.

As alternatief kan ons hulle van etekoepons voorsien waarmee die persone etes op verskillende plekke kan 'aankoop'. ‘n Boekie met 10 koepons in is teen R150.00 by die kerkkantoor beskikbaar – slegs kontant, groot asseblief.

Makro

Ons gemeente kry elke 6 maande ‘n bedrag terug van die wins wat gemeentelede spandeer het (drank uitgesluit). Maw vir elke bedrag wat ‘n gemeentelid by Makro spandeer, kry ons ‘n klein persentasie van die wins op sekere items/artikels. Ons vra die gemeente om asseblief dié projek te ondersteun.  Indien jy reeds ‘n Makrokaart het en dit wil koppel aan ons gemeente, neem gerus ‘n vorm in die voorportaal, vul jou huidige kaartnommer daarop in en Makro sal dit aan ons gemeente se nommer koppel. Vir meer besonderhede kontak Tersia of kry haar na die erediens by die tee of skakel vir ds Jan Bester. Handig voltooide vorms by die kerkkantoor in.

 

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae