Ons Dien: Ons dra...

ONS DRA
MEKAAR EN ANDER


Die volgende persone neem verantwoordelikheid vir al die verskillende aksies waarmee ons gemeente besig om Mekaar en Ander te Dra.  As jy by enige van die onderstaande aksies betrokke wil raak kontak asseblief die persoon daarvoor verantwoordelik.

Klerebank      Adriana Pretorius 063 690 5354  
Rusoord  Cornelia Stapelberg 083-657-7403 /  012-661-5482
Alimentasie  Solly Hattingh  082-454-3029 / 012-660-0316
Huis 5 Lynette Venter 082 550 0676
Reddingsdaad Sakkie du Plooy 083-448-9473 / 012-654-6597
Engelprojek Tersia Hattingh 082-556-0092 / 012-660-0316
Weskoppies Vrywilligers benodig  


Lief en leed

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone en sake:
•   Oom Apie van Vuuren is baie siek in Midstream hospitaal. Ons dink aan sy vrou, Tannie Trienie.
•    Oom Jan Henning is in 'n plek van versorging. Ons dink aan sy vrou, Tannie Hermien en hul dogter, Mientjie.
      Dit gaan darem beter.
•    Oom Jan Kruger en tannie Marie.
•    Ons gemeente se pad vorentoe, sodat ons getrou bly aan ons roeping en opdrag.
•    Dankie vir die Here se trou in moeilike tye.
•    Dank die Here vir gebede wat verhoor is en vir Sy goedheid. 

         

Klerebank

As u weer die klerekaste deurgaan, onthou asseblief van ons projek. Ons benodig ook nog hande om een maal per kwartaal te help met dié aksie.
Vir verdere inligting skakel gerus vir Adriana Pretorius 063 690 5354.

Huis 5

Al die seuns van huis 5 is die kwartaal deur. Ofentse Laka is die beste presteerder in Graad 9 met twee onderskeidings. Michael Mokoena het 'n goue toekenning ontvang vir voordrag.
Lynette se kontaknommer is 082 550 0676. 

Sonder broodjies skool toe

Reddingsdaad maak daagliks 200 toebroodjies vir skoolkinders in die omgewing wat nie broodjies het om speeltyd te eet nie. Hulle benodig dringend die volgende: margarien, Marmite/Bovril, vissmeer, konfyt, stroop en grondboonbotter. Skakel asb met Tant Lenie by Reddingsdaad (083 507 7717) of lewer af by ons Kerkkantoor. As u dalk weet van 'n gereelde bron van brood sal Reddingsdaad dit baie goed kan benut. Reddingsdaad kom laai weekliks voorraad op wat inkom. Merk duidelik Reddingsdaad anders word dit met Huis 6 verwar. Navrae: Sakkie du Plooy. Navrae: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 083 448 9473

Weskoppies

Vriende van Weskoppies voorsien elke jaar aan ongeveer 650 pasiënte, wat op Kersdag  in die hospitaal is, 'n Kerspakkie.
Die inhoud van die pakkie hierdie jaar is die volgende:
•    1 x 300ml botteltjie Oros
•    1 x 42g Pringles
•    1 x 125g Toppers koekies


Dit is belangrik dat alle pasiënte dieselfde pakkie ontvang wat inhoud en grootte van items aanbetref. Met die oog op die verpakking van die geskenke, sal ons dit waardeer indien items voor/op Maandag, 6 November afgelewer sal word by die kerkkantoor.

Hulp aan mense wat by verkeersligte staan

Die algemene aanbeveling is dat ons nie geld aan die mense moet gee nie. Dit word meestal net weer aangewend vir verslawende middels.

As alternatief kan ons hulle van etekoepons voorsien waarmee die persone etes op verskillende plekke kan 'aankoop'. ‘n Boekie met 10 koepons in is teen R150.00 by die kerkkantoor beskikbaar – slegs kontant, groot asseblief.

Breigroep

Ons brei en hekel musse en handskoene om skoolkinders warm te hou in die winter.
In 2017 voorsien ons musse aan vyf skole se graad R kindertjies en musse aan 1 skool se graad R, 1 en 2 leerders.

Die mikpunt vir 2018 is 1 000 musse.

Hoe kan jy betrokke raak?
•    Deur bereid te wees om te brei of hekel.
•    Deur wol te skenk.
•    Deur donasies vir die projek by die kerkkantoor in te betaal.

Neem asb wol in die voorportaal en skryf jou naam op die lys.

Voltooide produkte kan by die kerkkantoor ingehandig word of in die houer geplaas word.

Kontak Ryna 083 484 8996 of Louisa 071 689 9447 vir meer inligting.

Engelprojek

Liewe Gemeente, dit is weer tyd vir die Engelprojek. Almal is welkom om 'n wens van die kersboom te neem.

Al die kaartjies is  genommer. Skryf asb jou naam & telefoon-nommer langs die nommer van die kaartjie wat op die lys is op die kennisgewingbord.

Daar is vir die klein kindertjies meestal tekkies gevra, jy is egter welkom om enige ander klere of iets anders by te gee. Onthou om ook asb die nommer van die kaartjie en naam op jou geskenkpakkie of sakkie te skryf.

Enige skenkings vir die kinders of vir Bybels, moet asb duidelik gemerk word ENGELPROJEK, hetsy op jou koevertjie of met internetbetalings.

Ons waardeer jul deelname hieraan.  


Vir enige verdere navrae, kontak Tersia Hattingh by 012 660 0316 of 082 556 0092.


Makro

Ons gemeente kry elke 6 maande ‘n bedrag terug van die wins wat gemeentelede spandeer het (drank uitgesluit). Maw vir elke bedrag wat ‘n gemeentelid by Makro spandeer, kry ons ‘n klein persentasie van die wins op sekere items/artikels. Ons vra die gemeente om asseblief dié projek te ondersteun.  Indien jy reeds ‘n Makrokaart het en dit wil koppel aan ons gemeente, neem gerus ‘n vorm in die voorportaal, vul jou huidige kaartnommer daarop in en Makro sal dit aan ons gemeente se nommer koppel. Vir meer besonderhede kontak Tersia of kry haar na die erediens by die tee of skakel vir ds Jan Bester. Handig voltooide vorms by die kerkkantoor in.

 

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae