Ons Dien: Ons benut...

ONS BENUT
MEKAAR EN ANDER


 

Kerkkantoor

Die kantoor is oop tussen 09:00 - 13:00 vir enige navrae, versoeke of behoeftes van gemeentelede.
Kontak ons by 012 654 7944 / 083 325 5564 of kantoor@ngwierdapark
Die kerkkantoor sal gesluit wees van Vrydag, 22 Junie tot en met Vrydag, 29 Junie.

Huisbesoek

Lidmate wat huisbesoek van ds Pieter wil ontvang, bespreek aanlyn by bit.ly/drpieter-huisbesoek of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lidmate wat huisbesoek van ds Jan wil ontvang, kan Ds Jan e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Gemeentefees

Ons grootste dank en waardering aan elkeen wat hierdie fees ‘n werklikheid gemaak het! Baie dankie vir die goeie atmosfeer en inkomste. Die wins van die gemeentefees staan op R249 576.

Werk- en Kuiergroep

Die werk- en kuiergroep kom eers weer bymekaar op  Dinsdag, 17 Julie.

Kontak Rina Hayman 012 654 4905 / 072 769 3957 of Linda Stander 012 656 7055.

Huppel en Kruppel
Aksie vir Senior Lidmate

Ons het 'n bedankingsbrief ontvang van die eienaar van die Philadelphia plakkerskamp vir die serpe en musse wat ons daar afgelewer het. 'n Skenking van Kruiskinders Centurion is ook aan Philadelphia oorhanding, waaronder beddegoed, klere, ens.

Volgende datums op ons kalender:
19 Jul      09:00      Ontbyt by Rooihuiskraal Spur
8 Aug    09:00    Vrouebederf-oggend (oefeninge vir die brein)
18 Aug    09:00    Seminaar oor Dimensie (4 sprekers)
   
Vir verdere inligting omtrent Huppel & Kruppel, kontak asseblief vir Ben van Heerden 083 453 5130.


ParkFiks

Fiksheid behoort nie 'n arm of been te kos nie!
Kom oefen saam met ParkFiks hier by ons kerk op Maandae, Dinsdae en Donderdae vanaf 17:30.  

Bring jou eie oefen-handdoek en waterbottel en kom vier die lewe. Koste: 'n Donasie.

Kontak Ds Pieter vir meer inligting - 082 565 9435 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Teknos

Kreatiewe saamkuier vir kinders 5 - 12 jaar oud.

Ons kuier weer op Saterdag, 28 Julie van 9:30 - 11:30 by die kerk. Laat weet asb vir Nicola as julle daar gaan wees -
012 654 7944 /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Eposadresse en selfoonnommers

As jy nie epos of sms'e ontvang oor gemeente aangeleenthede nie, gee dit asseblief aan die This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deur. 

Diens in die Erediens

'n Span is saamgestel wat op ᾿n rotasiebasis verantwoordelikheid neem vir die opneem en tel van die kollekte. Persone kry een keer in twee maande ’n Sondagbeurt. Gemeentelede sal genader word om te help met die opneem en die tel van kollekte.

Die kollekte-spanne werk volgens ‘n rooster en dieselfde span is nie elke Sondag aan diens nie.

Indien daar ‘n gesin of groep is wat hierby betrokke wil raak, kontak asseblief die kantoor.

Bediening van Nagmaal

Kontak asseblief vir Ben van Heerden indien u kan help met die bediening van die nagmaal.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bietjies word Baie

In die lig van die huidige finansiële situasie waarin ons gemeente ons op die oomblik bevind, het die kerkraad nuut gedink oor hoe ons almal, deur wie ons, wat ons het en wat ons kan, kan inspring en help om, bo en behalwe die maandelikse bydraes, Kermis, Tiendemaand en Engelprojek, die inkomste van ons gemeente te verhoog. Die doel hiervan is die voortgang van die bediening in ons gemeente en ons gemeenskap.  Het jy, het julle dalk ’n voorstel? 

Bruingeld: Gooi jou bruingeld in die bottel in die voorportaal. Dankie vir die konstante invloei van brons en soms ook silwer.

Vleis aankope: Eldoraigne Slaghuis in Mulder’s Mile se inkoopsentrum skenk maandeliks vir Bietjies-word-Baie 5% van ons aankope by hulle - in ruil vir aankoopstrokies.

Crazy daisy: Begin solank beplan vir 2018 se plantverkope!

 

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae