Ons Dien: Ons dra...

ONS DRA
MEKAAR EN ANDER


Die volgende persone neem verantwoordelikheid vir al die verskillende aksies waarmee ons gemeente besig om Mekaar en Ander te Dra.  As jy by enige van die onderstaande aksies betrokke wil raak kontak asseblief die persoon daarvoor verantwoordelik.

Klerebank      Adriana Pretorius 063 690 5354  
Rusoord  Cornelia Stapelberg 083-657-7403 /  012-661-5482
Alimentasie  Solly Hattingh  082-454-3029 / 012-660-0316
Huis 5 Lynette Venter 082 550 0676
Reddingsdaad Sakkie du Plooy 083-448-9473 / 012-654-6597
Engelprojek Tersia Hattingh 082-556-0092 / 012-660-0316
Weskoppies Vrywilligers benodig  


Lief en leed

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone en sake:
•    Jan Henning is oorlede. Sy roudiens was 13 Desember. Ons gebede is met Hermien, Mientjie en sy familie en vriende.
•    Elsabé Steyn se vriende en familie.
•    Dankie vir wydverspreide goeie reën.
•    Plekke waar dit steeds baie droog is.
•    Almal wat gedurende die vakansie op die pad gaan wees.
•    Almal wat gedurende die Kerstyd alleen is.

Klerebank

Laai asseblief klere na 8 Januarie 2018 af.

Daar is op die stadium veral ‘n behoefte aan klere vir kinders van enige ouderdom.

Vir enige navrae kontak asseblief vir Adriana Pretorius 063 690 5354.

Huis 5

Baie dankie aan almal wat geskenke gekoop het vir Huis 5. 

Kontak Lynette Venter vir meer inligting - 082 550 0676.

Reddingsdaad:
Kers-ete vir bejaardes & Sonder broodjies skool toe

Baie dankie aan almal wat kos by die kantoor afgelewer het gedurende die jaar en ook in die laaste weke vir die Kers-ete vir bejaardes.

Ons het die volgende brief van Lenie Pretorius, die Projekbestuurder by Kwaggaspoort-Reddingsdaad, ontvang:
"Deur u bydrae en donasies kry baie hawelose mense 'n tweede kans in die lewe by Reddingsdaad. Ons is innig dankbaar en waardeer dit opreg. Ons dank aan u en ons Skepper wat dit alles moontlik gemaak het."

Reddingsdaad is 'n nie-winsgewende organisasie wat vir ± 130 mense daagliks drie maaltye per dag voorsien. Hulle besoek ons een maal per week op `n Donderdagoggend. Hul laaste besoek hierdie jaar is op 14 Desember. U is welkom om voor dan nog enige skenkings te maak. Lewer asb af by die kerkkantoor.

 Navrae: Sakkie du Plooy. Navrae: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 083 448 9473

Terugvoer vanaf Weskoppies

Liewe Ds Jan, Magda en Wierdapark-Vriende,

Hartlike Kersgroete hier uit Weskoppies!

Namens ons pasiënte en personeel in Saal 65, wil ons net weereens baie dankie sê vir die heerlike Kersfunksie wat julle op die 18de November in die Saal aangebied het. Ons pasiënte het te lekker gesmul aan die ete!

Baie dankie ook vir die donasie van R2 300 wat ons in staat stel om op Kersdag 'n Kersete met 'n geskenkie aan al ons pasiënte in die hospitaal op die dag te voorsien.

Ons bid julle 'n Geseënde Kerstyd toe met die mooiste wense vir 2018.

Ds Pieter, Carien en Vriende van Weskoppies

 

Engelprojek

Dankie aan almal wat bydraes gemaak het. Dit word opreg waardeer.
Vir enige verdere navrae, kontak Tersia Hattingh by 012 660 0316 of 082 556 0092.

Breigroep

Ons brei en hekel musse en handskoene om skoolkinders warm te hou in die winter.
In 2017 voorsien ons musse aan vyf skole se graad R kindertjies en musse aan 1 skool se graad R, 1 en 2 leerders.

Die mikpunt vir 2018 is 1 000 musse.

Hoe kan jy betrokke raak?
•    Deur bereid te wees om te brei of hekel.
•    Deur wol te skenk.
•    Deur donasies vir die projek by die kerkkantoor in te betaal.

Neem asb wol in die voorportaal en skryf jou naam op die lys.

Voltooide produkte kan by die kerkkantoor ingehandig word of in die houer geplaas word.

Kontak Ryna 083 484 8996 of Louisa 071 689 9447 vir meer inligting.

Hulp aan mense wat by verkeersligte staan

Die algemene aanbeveling is dat ons nie geld aan die mense moet gee nie. Dit word meestal net weer aangewend vir verslawende middels.

As alternatief kan ons hulle van etekoepons voorsien waarmee die persone etes op verskillende plekke kan 'aankoop'. ‘n Boekie met 10 koepons in is teen R150.00 by die kerkkantoor beskikbaar – slegs kontant, groot asseblief.

Makro

Ons gemeente kry elke 6 maande ‘n bedrag terug van die wins wat gemeentelede spandeer het (drank uitgesluit). Maw vir elke bedrag wat ‘n gemeentelid by Makro spandeer, kry ons ‘n klein persentasie van die wins op sekere items/artikels. Ons vra die gemeente om asseblief dié projek te ondersteun.  Indien jy reeds ‘n Makrokaart het en dit wil koppel aan ons gemeente, neem gerus ‘n vorm in die voorportaal, vul jou huidige kaartnommer daarop in en Makro sal dit aan ons gemeente se nommer koppel. Vir meer besonderhede kontak Tersia of kry haar na die erediens by die tee of skakel vir ds Jan Bester. Handig voltooide vorms by die kerkkantoor in.

 

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae