Ons Dien: Ons benut...

ONS BENUT
MEKAAR EN ANDER


 

Kerkkantoor

Die kantoor is van Maandae tot Vrydae tussen 09:00 - 13:00 oop vir enige navrae van gemeentelede.

Die kerkkantoor sluit 15 Desember en maak 8 Januarie oop.
Kontak Ds Pieter Visser gedurende hierdie tyd indien nodig - 082 565 9435 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huisbesoek

Lidmate wat huisbesoek van ds Pieter wil ontvang, bespreek aanlyn by bit.ly/dspieter-huisbesoek of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lidmate wat huisbesoek van ds Jan wil ontvang, kan Ds Jan e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Foto's beskikbaar

Die foto's wat van die gemeente-kinders geneem is, is beskikbaar. Kyk gerus op die kennisgewingbord in die voorportaal. Baie dankie aan Hilanie Venter vir die pragtige foto's!

Tiendemaand Dankoffer

Dit is een van baie maniere waarop ons ons dankbaarheid teenoor die Here kan betoon. Dit staan jou vry om tot einde Desember op enige van die volgende maniere te gee: in ’n koevert in die kollektebord, inbetaal by die kerkkantoor of elektronies oorplaas. Dui asseblief aan as Tiendemaand.

Aksie Finansies

Ons benodig nuwe lede vir Aksie Finansies. Indien jy oor die nodige kennis beskik en op so 'n wyse diensbaar wil wees, kontak asb die kerkkantoor - 012 654 7944. 

Kermiskomitee

Ons is op soek na persone wat wil dien op ons kermiskomitee. Ons wil graag begin beplan vir volgende jaar. Enige persoon wat graag so wil help, is welkom - kontak Nicola by die kerkkantoor.


Werk- en Kuiergroep

Ons het afgesluit vir die jaar. Baie dankie aan almal wat saam gewerk en gekuier het hierdie jaar!


Huppel en Kruppel
Aksie vir Senior Lidmate

Baie dankie aan almal wat so lekker saamgekuier het hierdie jaar!

Op Donderdag, 7 Desember het ons geskenke geneem vir die kinders van Filadelfia.
Baie dankie aan almal wat donasies gemaak het en hierby betrokke was.

Ons skop in die nuwe jaar af op 11 Januarie - Bring en braai.
Bring eie eetgerei, 'n slaai of poeding en drinkgoed.

ParkFiks

Fiksheid behoort nie 'n arm of been te kos nie!
Kom oefen saam met ParkFiks hier by ons kerk op Maandae, Dinsdae en Donderdae vanaf 17:30.  

Bring jou eie oefen-handdoek en waterbottel en kom vier die lewe. Koste: 'n Donasie.

Kontak Ds Pieter vir meer inligting - 082 565 9435 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Teknos
Kreatiewe saamkuier vir kinders 5-12 jaar oud

Kreatiewe saamkuier vir kinders 5 - 12 jaar oud.
Ons kuier weer in op Saterdag, 27 Januarie. Ons gaan maskers maak!

Kontak Nicola vir meer inligting - 012 654 7944 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Gemeentejaar

Ons sê baie dankie aan die Tukkies-student wat in 2017 sy gemeentejaar by ons afgelê het, Werner Smal. Werner was betrokke gewees met prediking asook tydens huis- en hospitaalbesoeke sowel as kategese- en kerkraad aangeleenthede. Ons wens hom voorspoed met sy loopbaan toe. 

Eposadresse en selfoonnommers

As jy nie epos of sms'e ontvang oor gemeente aangeleenthede nie, gee dit asseblief aan die This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deur. 

Diens in die Erediens

'n Span is saamgestel wat op ᾿n rotasiebasis verantwoordelikheid neem vir die opneem en tel van die kollekte. Persone kry een keer in twee maande ’n Sondagbeurt. Gemeentelede sal genader word om te help met die opneem en die tel van kollekte.

Die kollekte-spanne werk volgens ‘n rooster en dieselfde span is nie elke Sondag aan diens nie.

Indien daar ‘n gesin of groep is wat hierby betrokke wil raak, kontak asseblief die kantoor.

Bediening van Nagmaal

Kontak asseblief vir Ben van Heerden indien u kan help met die bediening van die nagmaal.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bietjies word Baie

In die lig van die huidige finansiële situasie waarin ons gemeente ons op die oomblik bevind, het die kerkraad nuut gedink oor hoe ons almal, deur wie ons, wat ons het en wat ons kan, kan inspring en help om, bo en behalwe die maandelikse bydraes, Kermis, Tiendemaand en Engelprojek, die inkomste van ons gemeente te verhoog. Die doel hiervan is die voortgang van die bediening in ons gemeente en ons gemeenskap.  Het jy, het julle dalk ’n voorstel? 

Bruingeld: Gooi jou bruingeld in die bottel in die voorportaal. Dankie vir die konstante invloei van brons en soms ook silwer.

Vleis aankope: Eldoraigne Slaghuis in Mulder’s Mile se inkoopsentrum skenk maandeliks vir Bietjies-word-Baie 5% van ons aankope by hulle - in ruil vir aankoopstrokies.

Crazy daisy: Begin solank beplan vir 2018 se plantverkope!

 

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae