Finansies

Die doel van Aksie Finansies:

Om die finansiële funksie van NG Kerk Wierdapark te verrig ooreenkomstig erkende rekeningkundige praktyke en wel as volg:

  • Opstel van ‘n jaarlikse begroting ooreenkomstig die lys van prioriteite wat deur die kerkraad verskaf word;
  • Gereelde monitor (maandeliks) van die stand van die kerk se finansies en terugvoer aan die kerkraad;
  • Advies aan die kerkraad rakende enige finansiële aangeleentheid wat die kerk se finansies beïnvloed of kan beïnvloed.

Die volgende lidmate dien op Aksie Finansies:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Holtzhausen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Verskillende wyses waarop bydraes inbetaal kan word:

Elektronies
Debietorder
(Eie) koevert Sondae in die kollektebordjie
Kaartfasiliteite in die kerkkantoor
SnapScan vir geleenthede soos die Gemeentefees, Bietjies word Baie projekte en selfs vir kollekte tydens 'n erediens. Sien video.

Bankbesonderhede:

ABSA Mall@Reds: 632 005
NG Wierdapark Tjekrekening: 3260 140 972

Debietordervorm: Indien jy jou bydrae per debietorder wil doen, voltooi asseblief en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of faks na (086) 604-7944

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae